Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Over de beeldbank
De beeldbankcollectie op de website wordt op dit moment met name gevormd door de
collectie ‘Kaarten en prenten’ en de collectie ‘Portretten’. Een deel van deze collecties is al
gedigitaliseerd en wordt in deze beeldbank getoond. We werken voortdurend aan het
uitbreiden van het digitale aanbod en met enige regelmaat kunt u dan ook aanvullingen
verwachten.


Verfijnen
Aan de rechterzijde van de pagina kunt u verfijnen op verschillende criteria. Als u bijvoorbeeld verfijnt op ‘met bestand’ dan krijgt u alleen die beschrijvingen te zien waarvan online een scan beschikbaar is. U kunt verder ook op bijvoorbeeld soort en collectie verfijnen. Zo is het mogelijk om in één keer een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld alle zestiende-eeuwse kaarten door onder ‘Collectie’ te verfijnen op ‘Kaarten 16e eeuw’.


Kaarten en prenten
De kaarten en prenten worden in deze beeldbank in willekeurige volgorde getoond. Voor een numeriek overzicht van de kaarten en prenten in hun context, verwijzen we u naar de inventaris. Klik daar vervolgens op 'carto-topografische catalogus'. Er opent zich dan een boomstructuur via welke u de gewenste categorieën kunt openen.


Auteursrecht
Mocht u van mening zijn dat het Streekarchief met publicatie van één of meerdere afbeeldingen inbreuk maakt op uw auteursrecht of ander recht neem dan contact op met het Streekarchief. Wij kunnen de betreffende afbeeldingen in dat geval verwijderen.


Gebruik
Afbeeldingen uit de beeldbank kunnen gebruikt worden voor publicaties. Wij vragen u in dat geval wel om bronvermelding te gebruiken en het Streekarchief een zichtexemplaar toe te sturen.


Beeldmateriaal bij het Streekarchief
Het Streekarchief beheert veel meer beeldmateriaal dan hier wordt getoond. Er zijn bijvoorbeeld uitgebreide collecties foto’s, dia’s en ansichtkaarten. Op dit moment is slechts een klein deel van deze collecties geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal is via de computers op de studiezaal in te zien. We streven er naar om dit materiaal, voor zover wet- en regelgeving dit toelaat, op termijn ook via deze beeldbank te tonen. Mocht u op zoek zijn naar een specifieke afbeelding neemt u dan contact op met het Streekarchief.

Filter: Kaartx
beacon
1.339 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
2. Archief van het gemeentebestuur van Ooltgensplaat 1812-1930
2.1. Stukken van algemene aard
2.1.4. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
815 Ingekomen affiches van het Nederlandse Rode Kruis, van het Algemeen Bestuur van de Tucht-Unie, van het Hoofdcomité van actie voor betere verbindingen der Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden met Rotterdam, van het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914 en van het Ministerie van Landbouw
Kaart
-
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 17e eeuw
Kaart
A17-14 "Hollandia", 1604
Titel:
"Hollandia"
Datering:
1604
Catalogusnummer:
A17-14
Toestand:
goed, maar licht smoezelig en licht watervlekkig boven
Type:
topografische kaart
Onderwerp:
Gewest Holland
Vervaardiger:
Johannes Keerbergen (1586-1624?, uitgever), Ambrosius en Ferdinand Arsenius, graveur, Lieven Hulst, tekst)
Herkomst:
"Epitome Theatri Orteliani", Duitse titel: "Auszug Auss de Abrahami Ortelius Theatro Orbis Teutsch beschriben durch Levinum Hulsium".
Bijzonderheden:
titel en schaalstok in cartouche R.B, windstreken en graden in dubbele kaderlijnen, secundaire titel in bovenmarge, bladzijnummer (68) hoek R.B, verso: Duitse tekst in gothisch schrift over Gelderland. Zie ook A17-13. (kopie van Vrients, Galle, Ortelius)
Formaat:
8,6x12 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kopergravure
Verwijzing:
Blonk-van der Wijst, p. 173 e.v., "De Ouwe Waerelt" nr. 63, tijdschrift van hist. ver. de Motte
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
A. 20e eeuw (Gedrukte topografische en toeristische kaarten en plattegronden)
Kaart
A20-B02 "Kaart van Ouddorp (Z-H) en Omstreken" (zie A20-A11), ca. 1932
Titel:
"Kaart van Ouddorp (Z-H) en Omstreken" (zie A20-A11)
Datering:
ca. 1932
Catalogusnummer:
A20-B02
Toestand:
redelijk, scheurtjes + verkleuring in marge
Type:
topografisch/ toeristisch
Onderwerp:
regio Ouddorp/ Goedereede
Vervaardiger:
B.G.J. Brouwer, uitg. VVV-Ouddorp
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel en legenda L.B, windvaan, maker en schaal (1:20000) R.O, afstanden langs wegen, strepen in Middelduinen en Oostduinen (tracé waterleidingkanalen, aangelegd 1932, tevens het stichtingsjaar van de Ouddorpse VVV.)
Formaat:
32,8x47,2cm cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
A. 20e eeuw (Gedrukte topografische en toeristische kaarten en plattegronden)
Kaart
A20-A11 "Wandel-Kaart der gemeente Ouddorp" 2x (zie A20-B02), 1910
Titel:
"Wandel-Kaart der gemeente Ouddorp" 2x (zie A20-B02)
Datering:
1910
Catalogusnummer:
A20-A11
Toestand:
1x goed, 1x gebruikssporen en meermaals gevouwen
Type:
topografisch/ toeristisch
Onderwerp:
regio Ouddorp/ Goedereede
Vervaardiger:
D.Voogd, uitg. W.Boekhoven
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur, titel, maker en schaal (1:20000) L.B, windvaan M.B, legenda R.O, uitgever L.O., afstanden langs wegen. De vuurtoren op het Westhoofd nog niet gebouwd (1911). Voor Sanatorium Ter Cock zie "Vreed Veel Vreemde", J. Both e.a., uitg. VVV Ouddorp, 2007, p. 9.
Formaat:
39,2x52,2cm cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-A07 "Plan van een Polderkamer te Stad aan 't Haringvliet.", 1901
Titel:
"Plan van een Polderkamer te Stad aan 't Haringvliet."
Datering:
1901
Catalogusnummer:
F20-A07
Toestand:
z. goed
Type:
bouwtekening
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
C.J. Mosterdijk (architect)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
gedeeltelijk in kleur, titel boven, handtekeningen onder
Formaat:
57,4x41,5 cm
Materiaal:
stevig papier
Techniek:
manuscript
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C68 "Geologische kaart van Nederland Goeree en Overflakkee" (2x) (zie F20-C59), 1964
Titel:
"Geologische kaart van Nederland Goeree en Overflakkee" (2x) (zie F20-C59)
Datering:
1964
Catalogusnummer:
F20-C68
Toestand:
redelijk, a) gebruind met punaisesporen b) 2x scheuren R. met plakkers op verso
Type:
geologische kaart
Onderwerp:
Flakkee
Vervaardiger:
Ir.B.P. Hageman, Geologische Dienst Haarlem
Herkomst:
bijlage bij "Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland 1:50,000"
Bijzonderheden:
kleur, titel en naam vorige eigenaar (b) L.B, raster op papier, schema en toelichting R.B, legenda L.O, schaal 1:50,000 M.O, bodemprofielen herkomst en overzichtskaartje onder
Formaat:
50x78 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleuren lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B22 "Polder Dirksland, c.a.", 1934
Titel:
"Polder Dirksland, c.a."
Datering:
1934
Catalogusnummer:
F20-B22
Toestand:
goed, met wat watervlekkigheid
Type:
afwateringskaart
Onderwerp:
infrastructuur waterafvoer polders afwaterende op Dirksland
Vervaardiger:
O.J.S.
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel en windvaan L.B, jaartal in onderhoeken, schaal M.O, maker R.O.
Formaat:
37,8x47,5 cm
Materiaal:
papier op linnen
Techniek:
druk
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C67 "Dijkrecreatie 25 mei 1966", 1966
Titel:
"Dijkrecreatie 25 mei 1966"
Datering:
1966
Catalogusnummer:
F20-C67
Toestand:
redelijk, lichte verbruining op randen en vouwen
Type:
dijkkaart
Onderwerp:
recreatief gebruik dijk+strand Schouwen-Duiveland
Vervaardiger:
waterschap Schouwen-Duiveland
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, herkomst, schaal, datum en paraaf in kader L.O.; legenda L.O. boven kader; noordpijl R.B, raster over kaart, schaal 1:50.000
Formaat:
32x72 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B21 "Situatie Goeree en Overflakkee" (zie cat.nr. F20-B15), 1944
Titel:
"Situatie Goeree en Overflakkee" (zie cat.nr. F20-B15)
Datering:
1944
Catalogusnummer:
F20-B21
Toestand:
goed maar 2 scheuren met plakkers R.M. en R.O.
Type:
weg/dijkkaart
Onderwerp:
Waterkeringen van de Dijkring Flakkee
Vervaardiger:
Prov. Waterstaat in Z-Holland
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur; titel, schaal (1:25.000), opdrachtgever en datum in kader R.O,
Formaat:
28,5x82 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C66 "43 Oost Willemstad", 1967 opname 1958-63
Titel:
"43 Oost Willemstad"
Datering:
1967 opname 1958-63
Catalogusnummer:
F20-C66
Toestand:
goed, 12 perforatie-gaten i.v.m. opberg-systeem
Type:
bodemkaart
Onderwerp:
oost-Flakkee
Vervaardiger:
Stichting voor bodemkartering,
Herkomst:
serie "Bodemkaart van Nederland 1:50,000"
Bijzonderheden:
kleur; titel in bovenmarge, schaalverdeling in rand; herkomst, jaar en schaalstok in ondermarge; legenda linkerzijde
Formaat:
52x42 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B20 "Grootte Hemelsbreed…", 1934
Titel:
"Grootte Hemelsbreed…"
Datering:
1934
Catalogusnummer:
F20-B20
Toestand:
goed, maar vraatsporen aan hoeken onder en in marge L.B.
Type:
kavelkaart
Onderwerp:
10 kavels in de Grote Blokse Polder v.m. gemeente Den Bommel
Vervaardiger:
W. Buurveld
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur; opdracht en titel L.B, oppervlakte tabel, schaal (1:500), plaats, datum en maker R.O, noordpijl M.O.
Formaat:
48x57,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C65 "36 Goedereede 42 Oost (gedeeltelijk)" (in hoes met F20-C64; zie nrs. F20-D28 en 29), 1967
Titel:
"36 Goedereede 42 Oost (gedeeltelijk)" (in hoes met F20-C64; zie nrs. F20-D28 en 29)
Datering:
1967
Catalogusnummer:
F20-C65
Toestand:
goed, 2x8 perforatie-gaten i.v.m. opberg-systeem
Type:
bodemkaart
Onderwerp:
Goeree
Vervaardiger:
Stichting voor bodemkartering,
Herkomst:
serie "Bodemkaart van Nederland 1:50,000"
Bijzonderheden:
kleur; titel in bovenmarge, schaalverdeling in rand; herkomst, jaar en schaalstok in ondermarge; legenda linkerzijde
Formaat:
52x42 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B19 geen (kaart Dijkring Flakkee), ca. 1949
Titel:
geen (kaart Dijkring Flakkee)
Datering:
ca. 1949
Catalogusnummer:
F20-B19
Toestand:
goed
Type:
dijk en wegkaart Dijkring Flakkee
Onderwerp:
kaart van Roxenisse tot Ooltgensplaat
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst?
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
windvaan L.M, plakker 'K44" L.O, verso: 2x stempel streekmuseum
Formaat:
44,5x103 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C64 "43 West Willemstad" ( in hoes met F20-C65; zie ook nrs. F20-D28 en 29), 1964 opname 1959-64
Titel:
"43 West Willemstad" ( in hoes met F20-C65; zie ook nrs. F20-D28 en 29)
Datering:
1964 opname 1959-64
Catalogusnummer:
F20-C64
Toestand:
goed, 2x8 perforatie-gaten i.v.m. opberg-systeem
Type:
bodemkaart
Onderwerp:
Flakkee
Vervaardiger:
Stichting voor bodemkartering,
Herkomst:
serie "Bodemkaart van Nederland 1:50,000"
Bijzonderheden:
titel in bovenmarge, schaalverdeling in rand; herkomst, jaar en schaalstok in ondermarge; legenda linkerzijde
Formaat:
52x42 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
zwart/wit
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B18 geen (kaart Dijkring Flakkee), ca. 1949
Titel:
geen (kaart Dijkring Flakkee)
Datering:
ca. 1949
Catalogusnummer:
F20-B18
Toestand:
goed
Type:
dijk- weg- en hoogtekaart Dijkring Flakkee
Onderwerp:
kaart van Roxenisse tot Ooltgensplaat
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst?
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
windvaan L.M, plakker 'K42" L.O, verso: 2x stempel streekmuseum
Formaat:
44,5x103 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B17 "Kaart van het waterschap der Gemeenschappelyke Uitwatering met bemaling van en door den Heerenpolder", 1936
Titel:
"Kaart van het waterschap der Gemeenschappelyke Uitwatering met bemaling van en door den Heerenpolder"
Datering:
1936
Catalogusnummer:
F20-B17
Toestand:
redelijk met wat vlekken en vouwen, hoek R.O. weg
Type:
afwateringskaart
Onderwerp:
uitwatering van: Groten Blok, Krammer, Anna-Wilhelmina, Lodewijk, Nieuwen Blok, Magdalena en Heeren polder
Vervaardiger:
E.J. Smits, opvolger als hoofdopzichter van zijn vader A. Smits (vanaf 1909) en opgevolgd door zijn zoon A.D. Smits, medeauteur van "Goeree-Overflakkee 1940-1995"
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur, titel R.B, windvaan R.O, ondertekening R.O, schaal 1:5000, plats, jaar en sticker "K40"L.B, lijst polderbestuur en lijst duikers, sluizen, bruggen en polderpeilen L.O, verso: plakker en 2x stempel
Formaat:
98x109 cm
Materiaal:
linnen
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C63 "Polder Goeree", ca. 1965
Titel:
"Polder Goeree"
Datering:
ca. 1965
Catalogusnummer:
F20-C63
Toestand:
redelijk, 3 gaatjes op vouwen
Type:
keurkaart
Onderwerp:
waterschap Goeree
Vervaardiger:
waterschap Goeree
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur (deel); titel, schaal (1:20.000) en windvaanL.B, legenda R.O.
Formaat:
43,5x102 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C62 "Krammerse slikken" (2x), 1973
Titel:
"Krammerse slikken" (2x)
Type:
dijkkaart
Datering:
1973
Catalogusnummer:
F20-C62
Toestand:
goed
Onderwerp:
Galathee + Adriana Theodora polders
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel en datum R.O, datum en nummer R.B.
Formaat:
blad 64x122 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B16 "Goeree en Overflakkee (3)" (in hoes met F20-B13), ca. 1940
Titel:
"Goeree en Overflakkee (3)" (in hoes met F20-B13)
Datering:
ca. 1940
Catalogusnummer:
F20-B16
Toestand:
goed
Type:
grenskaart/ka-velkaart
Onderwerp:
gem. Stellendam
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan L.B, schaal (1:10.000) L.O, maker R.O, volgnummer. 3 R.O.
Formaat:
69x92 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C61 "Goeree-Overflakkee" (2x), 1973
Titel:
"Goeree-Overflakkee" (2x)
Type:
dijkkaart
Datering:
1973
Catalogusnummer:
F20-C61
Toestand:
goed
Onderwerp:
waterkeringen van Goeree-Overflakkee
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, schaal (1:5000) en legenda R.B, windvaan R.M, datum in marge R.O.
Formaat:
42,7x70,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B15 "Situatie Goeree en Overflakkee" (2x) (zie F20-B21), 1944
Titel:
"Situatie Goeree en Overflakkee" (2x) (zie F20-B21)
Datering:
1944
Catalogusnummer:
F20-B15
Toestand:
goed
Type:
weg/dijkkaart
Onderwerp:
Polderwegen en Dijken op G-O
Vervaardiger:
Prov. Waterstaat in Z-Holland
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, schaal (1:25.000), opdrachtgever en datum in kader R.O, windvaan M.
Formaat:
57x166,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C60 "Bijkaarten behorende bij de Geologische Kaart van Nederland Goeree en Overflakkee" met los blad voor legenda en uitleg, in hoes met F20-C59 (zie F20-C69), 1972 herdruk
Titel:
"Bijkaarten behorende bij de Geologische Kaart van Nederland Goeree en Overflakkee" met los blad voor legenda en uitleg, in hoes met F20-C59 (zie F20-C69)
Toestand:
goed, vouwen
Catalogusnummer:
F20-C60
Datering:
1972 herdruk
Type:
geologische kaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Ir.B.P. Hageman, Geologische Dienst Haarlem
Herkomst:
"Toelichting bij de Geologische Kaart van Ned. 1:50.000" Haarlem, 1964
Bijzonderheden:
kleur, titel in marge L.B, 4 kaarten met legenda onder elk, onderwerpen: Afzetting van Duinkerken, id. van Calais, id. Pleistoceen, Hollandveen
Formaat:
25x39 (4x) cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B14 "Dijkring Flakkee", ca.1949
Titel:
"Dijkring Flakkee"
Datering:
ca.1949
Catalogusnummer:
F20-B14
Toestand:
goed
Type:
dijkkaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Topografische Inrichting
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel L.B, legenda L.O, verso: plakkers met schaal (1:25.000) en schaalstok
Formaat:
50x122,5 cm
Materiaal:
papier op 24 segmenten linnen, punaisegaatjes
Techniek:
lithografie + manuscript
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C59 "Geologische Kaart van Nederland Goeree en Overflakkee" met los blad voor legenda en uitleg, in hoes met F20-C60 (zie F20-C68), 1972 herdruk
Titel:
"Geologische Kaart van Nederland Goeree en Overflakkee" met los blad voor legenda en uitleg, in hoes met F20-C60 (zie F20-C68)
Datering:
1972 herdruk
Catalogusnummer:
F20-C59
Toestand:
goed, vouwen
Type:
geologische kaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Ir.B.P. Hageman, Geologische Dienst Haarlem
Herkomst:
"Toelichting bij de Geologische Kaart van Ned. 1:50.000" Haarlem, 1964
Bijzonderheden:
kleur, titel in marge L.B, legenda L.O, toelichting R.B, jaar R.O, grondprofielen onder kaart
Formaat:
50x78 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B13 "Goeree en Overflakkee (4)" (in hoes met F20-B16), ca. 1940
Titel:
"Goeree en Overflakkee (4)" (in hoes met F20-B16)
Datering:
ca. 1940
Catalogusnummer:
F20-B13
Toestand:
matig, scheurtjes marge R
Type:
grenskaart/ka-velkaart
Onderwerp:
gem.Melissant,Dirks-land en Herkingen
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, schaal (1:10.000) L.O, maker R.O, volgnummer. 4 R.O.
Formaat:
69x92 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B12 "43 Willemstad kwartblad III", ca. 1940
Titel:
"43 Willemstad kwartblad III"
Datering:
ca. 1940
Catalogusnummer:
F20-B12
Toestand:
goed, punaisegaatjes 4 hoeken
Type:
geologische kaart
Onderwerp:
bodemgesteldheid rondom St.Philipsl.
Vervaardiger:
Rijks Geologische Dienst+Topog.Dienst
Herkomst:
losse uitgave
Bijzonderheden:
kleur, titel M.B, graadraster, legenda L+R, herkomst en schaal L.B, bodemprofiel onder
Formaat:
25x40 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C58 "Goedereede, Helvoetsluis, Brielle, Hoogvliet", ca.1971
Toestand:
z.matig, 11segmenten met cellotape samengevoegd, enkele scheuren en verbruinde segmenten
Catalogusnummer:
F20-C58
Titel:
"Goedereede, Helvoetsluis, Brielle, Hoogvliet"
Type:
grenskaart op topografische kaart
Datering:
ca.1971
Onderwerp:
Goeree-Overflakkee
Vervaardiger:
Topografische Dienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel in bovenmarge met ophanggaten, gemeentegrenzen van 1966 in zwarte pen, schaal 1:25.000
Formaat:
162,x112,4 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B11 "43 Willemstad kwartblad I", 1938
Titel:
"43 Willemstad kwartblad I"
Datering:
1938
Catalogusnummer:
F20-B11
Toestand:
goed, punaisegaatjes 4 hoeken
Type:
geologische kaart
Onderwerp:
bodemgesteldheid midden Flakkee
Vervaardiger:
Rijks Geologische Dienst+Topog.Dienst
Herkomst:
losse uitgave
Bijzonderheden:
kleur, titel M.B, graadraster, legenda L, herkomst en schaal L.B, bodemprofiel onder
Formaat:
25x40 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C57 "Nieuwe Stad en Lieve-Vrouwenpolder" (2x), 1971
Titel:
"Nieuwe Stad en Lieve-Vrouwenpolder" (2x)
Datering:
1971
Catalogusnummer:
F20-C57
Toestand:
z.goed
Type:
grenskaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst?
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleur,gebouwen rose (b); titel, schaal, nummer en jaartal in kader R.O, windvaan L.M, legenda L.O. (a)
Formaat:
57,5x82,4 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B10 "Goeree en Overflakkee" (no 6) (in hoes met F20-B08 + 09), ca.1940
Titel:
"Goeree en Overflakkee" (no 6) (in hoes met F20-B08 + 09)
Datering:
ca.1940
Catalogusnummer:
F20-B10
Toestand:
redelijk, papierverlies marge R.B. ca. 15x1,5cm
Type:
grenskaart/ka-velkaart
Onderwerp:
Oudeland van S'dijk, Everdina pol-der, Westplaat
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, schaal 1:10.000 L.O, adres en nr. R.O.
Formaat:
65x88 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C56 "Waterschap de Dijkring Flakkee. Overzichtskaart wegen", ca.1971
Titel:
"Waterschap de Dijkring Flakkee. Overzichtskaart wegen"
Type:
wegenkaart
Datering:
ca.1971
Catalogusnummer:
F20-C56
Toestand:
goed
Onderwerp:
zie titel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel R.B, wegen in rood of geel, letters in polders legenda R.O, windvaan L.B, schaalstok M.O, scheurtje L.M.
Formaat:
86x156,6 cm
Materiaal:
stevig papier
Techniek:
lichtdruk met manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C55 geen (coördinatenkaart Goeree-Overflakkee) (zie nr. 20-190), ca.1970
Titel:
geen (coördinatenkaart Goeree-Overflakkee) (zie nr. 20-190)
Type:
coördinaten-kaart
Datering:
ca.1970
Catalogusnummer:
F20-C55
Toestand:
z. goed, tape aan bovenrand
Onderwerp:
zie titel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
in rood, windvaan L.O, x en y coör-dinaten boven Oostflakkee
Formaat:
blad 83,7x59,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript?
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B09 "Goeree en Overflakkee" (no 9) (in hoes met F20-B08 + 10), ca.1940
Titel:
"Goeree en Overflakkee" (no 9) (in hoes met F20-B08 + 10)
Datering:
ca.1940
Catalogusnummer:
F20-B09
Toestand:
goed
Type:
grenskaart/ka-velkaart
Onderwerp:
polders beoosten haven M'harnis tm de Nieuwe Stad
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, schaal 1:10.000 L.O, adres en nr. R.O.
Formaat:
65x88 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C54 "De Bommelse Polders"(4x), ca.1970
Titel:
"De Bommelse Polders"(4x)
Datering:
ca.1970
Catalogusnummer:
F20-C54
Toestand:
goed
Type:
keurkaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst?
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, gebruik en schaal (1:10.000) L.B, 2e titel L.O,windvaanR.B, legendaR.O.
Formaat:
40,5x66,6 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B08 "Goeree en Overflakkee" (no 7) (in hoes met F20-B09 + 10), ca.1940
Titel:
"Goeree en Overflakkee" (no 7) (in hoes met F20-B09 + 10)
Datering:
ca.1940
Catalogusnummer:
F20-B08
Toestand:
goed
Type:
grenskaart
Onderwerp:
Klinkerland en Battenoord
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, schaal 1:10.000 L.O, adres en nr. R.O.
Formaat:
65x88,8 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C53 "Polder Goeree" (GO.3, blad c, b= Goeree, c= Ouddorp), 1970
Titel:
"Polder Goeree" (GO.3, blad c, b= Goeree, c= Ouddorp)
Datering:
1970
Catalogusnummer:
F20-C53
Toestand:
goed, verso: cellotape plakkers
Type:
grenskaart
Onderwerp:
alle polders van het waterschap de Generale Dijkage van Stellendam
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst?
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleuring, titel L.B.+ R.B; schaal, jaar, nr. en gebruik in kader R.O, windvaan R.M, legenda + inzetkaartje der 3 districhten L.O, ophangrand boven, verso: aantek. in pen van G.S.
Formaat:
80x114,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk met handkleuring
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B07 "Weipolderse Weitjes", ca.1938
Titel:
"Weipolderse Weitjes"
Datering:
ca.1938
Catalogusnummer:
F20-B07
Toestand:
redelijk, maar watervlekkig
Type:
kavelkaart
Onderwerp:
kavelkaart Weipolder te Ooltgensplaat
Vervaardiger:
E.J. Smits
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel boven, 2 kolommen oppervlakten: a. gors, b. polderpercelen; potloodaantekeningen, verso: plakker
Formaat:
blad 41,5x63,6 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C52 "Hoogtekaart van Nederland" (3 bladen), ca.1970
Titel:
"Hoogtekaart van Nederland" (3 bladen)
Datering:
ca.1970
Catalogusnummer:
F20-C52
Toestand:
matig, op japans restauratie papier, scheur 15cm rechts v. titel
Type:
hoogtekaart
Onderwerp:
v.m. eiland Goeree
Vervaardiger:
Rijkswaterstaat, Heidemij, Deltadienst
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleur, titel en gegevens M.B.
Formaat:
div. formaten cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B06 "Land Gorsje Weipolder. Gemeente Ooltgensplaat. Schaal 1 à 1500", ca.1938
Titel:
"Land Gorsje Weipolder. Gemeente Ooltgensplaat. Schaal 1 à 1500"
Datering:
ca.1938
Catalogusnummer:
F20-B06
Toestand:
goed, maar gat R.B.
Type:
kavelkaart
Onderwerp:
kavelkaart Weipolder te Ooltgensplaat
Vervaardiger:
E.J. Smits
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel + schaal L.B, opm. in potlood L.M, namen eigenaars in potl. in percelen, verso: plakker, titel+maker in potlood
Formaat:
blad 41,5x63,6 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B05 "Kaart van het waterschap de Oude Polders loozende op de haven van Klinkerland", 1936
Titel:
"Kaart van het waterschap de Oude Polders loozende op de haven van Klinkerland"
Datering:
1936
Catalogusnummer:
F20-B05
Toestand:
goed, scheur 5,5cm onder
Type:
afwaterings-kaart
Onderwerp:
polders lozend op haven Klinkerland
Vervaardiger:
E.J. Smits
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleuring, titel R.B, schaal en windvaan R.M; plaats, datum en naam R, grintwegen en watergangen M.O.
Formaat:
82,5x131,6 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C51 "Polder Goeree" (2 bladen: district 1 en 2, Ouddorp en Goeree), 1970
Titel:
"Polder Goeree" (2 bladen: district 1 en 2, Ouddorp en Goeree)
Datering:
1970
Catalogusnummer:
F20-C51
Toestand:
goed
Type:
grenskaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Cultuurtechnische Dienst?
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel, schaal (1:10.000) en jaartal in kader R.O, legenda onder, inzetkaartje L.O, windvaan + titel L.B.
Formaat:
57,3x82 en 82x57,3 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B04 "Kaart van het waterschap de Oude Polders loozende op de haven van Oude-Tonge", 1936
Titel:
"Kaart van het waterschap de Oude Polders loozende op de haven van Oude-Tonge"
Datering:
1936
Catalogusnummer:
F20-B04
Toestand:
goed, met verbruining en lichte watervlekkigheid
Type:
afwaterings-kaart
Onderwerp:
polders uitwateren-de op de haven van Oude Tonge
Vervaardiger:
E.J. Smits
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
dijken, wegen, sommige percelen en bebouwing in kleur; titel, plaats en jaar L.B, windvaan, ondertekening en schaal R.O, lijst bestuursleden L.O.
Formaat:
104,5x150,5 cm
Materiaal:
papier op restauratie linnen
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C50 "Dijkbeveiliging van het waterschap de Dijkring Flakkee.", 1969
Titel:
"Dijkbeveiliging van het waterschap de Dijkring Flakkee."
Datering:
1969
Catalogusnummer:
F20-C50
Toestand:
redelijk, verbruind op vouwen, kl.scheuren
Type:
dijkkaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Dijkring Flakkee
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, windvaan, legenda en waterstanden R.B, jaartal R.O, schaal 1:25.000 L.O.
Formaat:
84x141 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C49 "Eiland Goedereede en Overflakkee", 1969
Titel:
"Eiland Goedereede en Overflakkee"
Datering:
1969
Catalogusnummer:
F20-C49
Toestand:
redelijk, verbruind, scheurtje M.B.+ M.O.
Type:
dijken/wegen kaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
Dijkring Flakkee
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, windvaan, legenda en waterstanden R.B, jaartal R.O, schaal 1:25.000 L.O.
Formaat:
blad 27,5x81,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B03 "Overzichtskaart v/d Polder van Dirksland (en omgeving)", 1935
Titel:
"Overzichtskaart v/d Polder van Dirksland (en omgeving)"
Datering:
1935
Catalogusnummer:
F20-B03
Toestand:
redelijk, scheurtjes R.
Type:
grenskaart
Onderwerp:
zie titel
Vervaardiger:
J.G.Cornelis, landmeter
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleur, titel en schaal (titel en schaal (1:10.000) M.O, schaalstok L.O,
Formaat:
blad 71,8x96 cm
Materiaal:
stevig papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C48 "Stadse Polder" (kleine voorloper van F20-D01), 1969
Titel:
"Stadse Polder" (kleine voorloper van F20-D01)
Type:
keurkaart
Datering:
1969
Catalogusnummer:
F20-C48
Toestand:
goed, plakrand L.
Onderwerp:
zie titel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, datum, aard, herkomst en schaal (1:20.000) L.B, windvaan M.B, legenda R.O.
Formaat:
20x28,6 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B02 "Polderdeel Dirksland", ca. 1935
Titel:
"Polderdeel Dirksland"
Type:
perceelskaart
Datering:
ca. 1935
Catalogusnummer:
F20-B02
Toestand:
goed, vouw links
Onderwerp:
percelen wei-, bouw- en hofland te Dirksland
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleur, titel M.B, lijst opp. Inkader M.O, schaal 1:1000 M.O, potloodaant. L.B, verso: plakker "Dirksland…."
Formaat:
63,5x68,8 cm
Materiaal:
stevig papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-B01 "Kaart van het Waterschap ""De Dijkring Flakkee"", 1932
Titel:
"Kaart van het Waterschap ""De Dijkring Flakkee""
Datering:
1932
Catalogusnummer:
F20-B01
Toestand:
goed, scheur 22cm L.M.
Type:
dijkkaart
Onderwerp:
buitendijkprofielen en dijkhoogten
Vervaardiger:
E.J. Smits
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel en overzichtskaart en schaal (1:50.000) L.B, ondertekening en datum R.O.
Formaat:
77,2x369 cm
Materiaal:
stevig papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-C47 "Polder Goeree", ca.1968
Titel:
"Polder Goeree"
Type:
keurkaart
Datering:
ca.1968
Catalogusnummer:
F20-C47
Toestand:
goed, vouwsporen
Onderwerp:
zie titel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, gebruik, schaal (1:20.000) en windvaan L.B, legenda R.O.
Formaat:
43,4x102 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 20e eeuw
F. 20e eeuw (Grens- en kavelkaarten, weg- en dijkkaarten, keur- of schouwkaarten, waterschapskaarten, afwateringskaarten, bodemkaarten, hoogte- en dieptekaarten)
Kaart
F20-D29 "42 West - 42 Oost Zierikzee" (in hoes met F20-D28; zie nrs. F20-64 en F20-65), 1994 opname 1986-89
Titel:
"42 West - 42 Oost Zierikzee" (in hoes met F20-D28; zie nrs. F20-64 en F20-65)
Datering:
1994 opname 1986-89
Catalogusnummer:
F20-D29
Toestand:
goed, 2x8 perforatiegaten i.v.m. opbergsysteem
Type:
bodemkaart
Onderwerp:
Schouwen en Duiveland
Vervaardiger:
DLO-Staring Centrum te Wageningen, opname G. Pleijter
Herkomst:
serie "Bodemkaart van Nederland 1:50,000"
Bijzonderheden:
kleur; titel en schaal in bovenmarge, schaalverdeling in rand; herkomst, jaar en schaalstok in ondermarge; legenda en inzetkaart verschenen kaarten links
Formaat:
52x74 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden: