Beeldbank

Over de beeldbank
De beeldbankcollectie op de website wordt op dit moment met name gevormd door de
collectie ‘Kaarten en prenten’ en de collectie ‘Portretten’. Een deel van deze collecties is al
gedigitaliseerd en wordt in deze beeldbank getoond. We werken voortdurend aan het
uitbreiden van het digitale aanbod en met enige regelmaat kunt u dan ook aanvullingen
verwachten.


Verfijnen
Aan de rechterzijde van de pagina kunt u verfijnen op verschillende criteria. Als u bijvoorbeeld verfijnt op ‘met bestand’ dan krijgt u alleen die beschrijvingen te zien waarvan online een scan beschikbaar is. U kunt verder ook op bijvoorbeeld soort en collectie verfijnen. Zo is het mogelijk om in één keer een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld alle zestiende-eeuwse kaarten door onder ‘Collectie’ te verfijnen op ‘Kaarten 16e eeuw’.


Kaarten en prenten
De kaarten en prenten worden in deze beeldbank in willekeurige volgorde getoond. Voor een numeriek overzicht van de kaarten en prenten in hun context, verwijzen we u naar de inventaris. Klik daar vervolgens op 'carto-topografische catalogus'. Er opent zich dan een boomstructuur via welke u de gewenste categorieën kunt openen.


Auteursrecht
Mocht u van mening zijn dat het Streekarchief met publicatie van één of meerdere afbeeldingen inbreuk maakt op uw auteursrecht of ander recht neem dan contact op met het Streekarchief. Wij kunnen de betreffende afbeeldingen in dat geval verwijderen.


Gebruik
Afbeeldingen uit de beeldbank kunnen gebruikt worden voor publicaties. Wij vragen u in dat geval wel om bronvermelding te gebruiken en het Streekarchief een zichtexemplaar toe te sturen.


Beeldmateriaal bij het Streekarchief
Het Streekarchief beheert veel meer beeldmateriaal dan hier wordt getoond. Er zijn bijvoorbeeld uitgebreide collecties foto’s, dia’s en ansichtkaarten. Op dit moment is slechts een klein deel van deze collecties geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal is via de computers op de studiezaal in te zien. We streven er naar om dit materiaal, voor zover wet- en regelgeving dit toelaat, op termijn ook via deze beeldbank te tonen. Mocht u op zoek zijn naar een specifieke afbeelding neemt u dan contact op met het Streekarchief.

beacon
7  afbeeldingen
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
107 "Joos de Moor, Vice Admiraal van Zeeland." (ca. 1548-1618), ca. 1750
Titel:
"Joos de Moor, Vice Admiraal van Zeeland." (ca. 1548-1618)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17x11cm
Catalogusnummer:
Portret 107
Materiaal:
papier
Toestand:
goed, maar voor grootste deel verbruind
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" , vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
als kapitein aanwezig bij het ontzet van Leiden en bij de Armada van 1588
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers, uitgever in ondermarge
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
106 "Mr. Johan Meerman, Burgemeester en Raad der Stad Leiden, Extraordinaris Ambassadeur in Engeland." (1624-1675), ca. 1750
Titel:
"Mr. Johan Meerman, Burgemeester en Raad der Stad Leiden, Extraordinaris Ambassadeur in Engeland." (1624-1675)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17x11cm
Catalogusnummer:
Portret 106
Materiaal:
papier
Toestand:
goed
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" , vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
gedeputeerde bij Staten Generaal, boezemvried van Johan de Witt
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers, uitgever in ondermarge
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
97 "Johan de Knuyt, Ridder, Heer van Oud- en Nieuw Vosmaer, en representeerendeden eersten Edele van Zeeland." (1587-1654), ca. 1750
Titel:
"Johan de Knuyt, Ridder, Heer van Oud- en Nieuw Vosmaer, en representeerendeden eersten Edele van Zeeland." (1587-1654)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17x11cm
Catalogusnummer:
Portret 97
Materiaal:
papier
Toestand:
goed
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" , vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
burgemeester van Middelburg
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers, uitgever in ondermarge
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
94 "Gerard Kallenberg, luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland." (1642-1722), ca. 1750
Titel:
"Gerard Kallenberg, luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland." (1642-1722)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17x11cm
Catalogusnummer:
Portret 94
Materiaal:
papier
Toestand:
goed
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" , vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
burgemeester van Vlaardingen
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers, uitgever in ondermarge
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
85 "Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland." (1655-1727), ca. 1750
Titel:
"Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland." (1655-1727)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17,5x11cm
Catalogusnummer:
Portret 85
Materiaal:
papier
Toestand:
goed
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" , vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
pensionaris van Rotterdam, in 1620 opvolger van Heinsius tot Raadpensionaris
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers, uitgever in ondermarge
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
79 "Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz." (1693-1746), ca. 1750
Titel:
"Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz." (1693-1746)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17x11cm
Catalogusnummer:
Portret 79
Materiaal:
papier
Toestand:
goed
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden", vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
secrtaris van de generaliteits rekenkamer, secretaris van de Raad van State en oomzegger van Heinsius
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers, uitgever in ondermarge
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Prent
77 "Mr.Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz." (1646-1702), ca. 1750
Titel:
"Mr.Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz." (1646-1702)
Vervaardiger:
A. Schouman getekend naar schilderij, J. Houbraken graveur, I. Tirion uitgever.
Datering:
ca. 1750
Formaat:
17x11cm
Catalogusnummer:
Portret 77
Materiaal:
papier
Toestand:
goed
Herkomst:
"Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden", vanaf 1739 door J. Wagenaar e.a.
Onderwerp:
Graaf v. Heemskerk, Heer van Den Bosch, ambass. In Madrid, Wenen, Parijs
Techniek:
kopergravure
Bijzonderheden:
Onderschrift met titel en makers
Trefwoorden: