Beeldbank

Over de beeldbank
De beeldbankcollectie op de website wordt op dit moment met name gevormd door de
collectie ‘Kaarten en prenten’ en de collectie ‘Portretten’. Een deel van deze collecties is al
gedigitaliseerd en wordt in deze beeldbank getoond. We werken voortdurend aan het
uitbreiden van het digitale aanbod en met enige regelmaat kunt u dan ook aanvullingen
verwachten.


Verfijnen
Aan de rechterzijde van de pagina kunt u verfijnen op verschillende criteria. Als u bijvoorbeeld verfijnt op ‘met bestand’ dan krijgt u alleen die beschrijvingen te zien waarvan online een scan beschikbaar is. U kunt verder ook op bijvoorbeeld soort en collectie verfijnen. Zo is het mogelijk om in één keer een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld alle zestiende-eeuwse kaarten door onder ‘Collectie’ te verfijnen op ‘Kaarten 16e eeuw’.


Kaarten en prenten
De kaarten en prenten worden in deze beeldbank in willekeurige volgorde getoond. Voor een numeriek overzicht van de kaarten en prenten in hun context, verwijzen we u naar de inventaris. Klik daar vervolgens op 'carto-topografische catalogus'. Er opent zich dan een boomstructuur via welke u de gewenste categorieën kunt openen.


Auteursrecht
Mocht u van mening zijn dat het Streekarchief met publicatie van één of meerdere afbeeldingen inbreuk maakt op uw auteursrecht of ander recht neem dan contact op met het Streekarchief. Wij kunnen de betreffende afbeeldingen in dat geval verwijderen.


Gebruik
Afbeeldingen uit de beeldbank kunnen gebruikt worden voor publicaties. Wij vragen u in dat geval wel om bronvermelding te gebruiken en het Streekarchief een zichtexemplaar toe te sturen.


Beeldmateriaal bij het Streekarchief
Het Streekarchief beheert veel meer beeldmateriaal dan hier wordt getoond. Er zijn bijvoorbeeld uitgebreide collecties foto’s, dia’s en ansichtkaarten. Op dit moment is slechts een klein deel van deze collecties geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal is via de computers op de studiezaal in te zien. We streven er naar om dit materiaal, voor zover wet- en regelgeving dit toelaat, op termijn ook via deze beeldbank te tonen. Mocht u op zoek zijn naar een specifieke afbeelding neemt u dan contact op met het Streekarchief.

beacon
1.047  afbeeldingen
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-59 "Zeegat van Texel", 1878
Titel:
"Zeegat van Texel"
Datering:
1878
Catalogusnummer:
D19-59
Toestand:
goed, licht smoezelig, met stoffen rand
Type:
hydrografische kaart
Onderwerp:
zeekaart van het Marsdiep
Vervaardiger:
Ministerie van Marine Afdeling Hydrografie, lithograaf: J.P. Brugman
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, makers, jaartal en schaalblok R.O, kompasroos L.M, vergelijkingstabel div. voetsoorten en 2 kustprofielen L.B, dieptepeilingen in kaartbeeld, graadverdeling in randen, verso: titel in inkt en stempels
Formaat:
93x80,5 cm
Materiaal:
stevig papier
Techniek:
lithografie
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-55 "England East Coast from Trusthorpe to Flamborough Head" (nr. 1190), 1884
Titel:
"England East Coast from Trusthorpe to Flamborough Head" (nr. 1190)
Datering:
1884
Catalogusnummer:
D19-55
Toestand:
redelijk, verbruind
Type:
hydrografische kaart
Onderwerp:
zeekaart monding Humber, Engeland
Vervaardiger:
Hewett + J. Parsons, uitgeverij T.C. Hill
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, makers en legenda L.O, herkomst in ondermarge, graveur R.O, plakker "K59" L.O, 20 windrozen in zee; uitgever, jaar en tarievenlijst in guldens en ponden R.B, graadverdeling in randen, tekst "Sloep Dank Baarheid van Middelharnis" in pen, Verso: "geschenk v.d. heer Koster"
Formaat:
61,5x47 cm
Materiaal:
papier op linnen
Techniek:
lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-52 (zie C19-97) "Kaart van een gedeelte der Rivier het Haringvliet, begrepen tusschen de haven van Middelharnis en het zeegat van Goedereede." (verkleinde kopie) (in hoes met C19-97), 1890
Titel:
"Kaart van een gedeelte der Rivier het Haringvliet, begrepen tusschen de haven van Middelharnis en het zeegat van Goedereede." (verkleinde kopie) (in hoes met C19-97)
Datering:
1890
Catalogusnummer:
D19-52 (zie C19-97)
Toestand:
goed
Type:
waterstaatkundige kaart
Onderwerp:
verbetering vaargeul Goereese Gat
Vervaardiger:
Antonie Greve (1796-1857, ingenieur der 1e klasse van den waterstaat, later hoofdingenieur en lid Bataafs Genootschap)
Herkomst:
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
Bijzonderheden:
kleur (oude handkleuring), titel en windvaan M.B, schaalstok M.O, herkomst R.B, data peilingen L.O.
Formaat:
27x86 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie en handkleuring
Verwijzing:
11e boek Bataafsch Genootschap, bibliotheek Streekarchief G-O nr.1851 - 006
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-29 Geen titel (kaart v.e. voorgenomen verandering uitwatering v.d. Johannispolder te Middelharnis, in hoes met cat.nr. D19-31), 1896
Titel:
Geen titel (kaart v.e. voorgenomen verandering uitwatering v.d. Johannispolder te Middelharnis, in hoes met cat.nr. D19-31)
Datering:
1896
Catalogusnummer:
D19-29
Toestand:
goed, kreukels L.
Type:
waterbouwkaart
Onderwerp:
Uitwatering Johannispolder
Vervaardiger:
J.K. (paraaf van J.Korteweg gemeentearchitect?)
Herkomst:
n.v.t
Bijzonderheden:
kleur, legenda + schaal en paraaf R.O.
Formaat:
44x90 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-48 "Situatie teekening van een gedeelte van de kust van Stellendam", 1876
Titel:
"Situatie teekening van een gedeelte van de kust van Stellendam"
Type:
waterstaatkundige kaart
Datering:
1876
Catalogusnummer:
D19-48
Toestand:
goed, plakstrip boven, kleine scheur L.M, grote scheur R.M.
Onderwerp:
kustverdediging
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur, titel M.B, schaalblok R.O. op linker blad, kaartnummer R.O. op rechterblad, 3 in rood L.B, windvaan L. van titel, verso: nummers in rood
Formaat:
40,2x132,5 cm
Materiaal:
dik papier op 2 bladen
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-47 "Kaart van een gedeelte van den Oudelandschen Zeedijk op Goedereede met aanduiding der in 1877 gedane opnemingen" (in hoes met D19-47), 1878
Titel:
"Kaart van een gedeelte van den Oudelandschen Zeedijk op Goedereede met aanduiding der in 1877 gedane opnemingen" (in hoes met D19-47)
Type:
waterstaatkundige kaart
Datering:
1878
Catalogusnummer:
D19-47
Toestand:
slecht: wel heel, maar moeilijk leesbaar
Onderwerp:
dieptepeilingen Springersdiep bij Ouddorp
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel M.B, "bijlage 5" L.B, schaal M.O, tabel in kader L.O, ondertekening M.O.
Formaat:
54x167 cm
Materiaal:
lichtdrukpapier
Techniek:
kopie van manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-34 "Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Dirksland Sectie C. id: Melissant id: B", 1899
Titel:
"Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Dirksland Sectie C. id: Melissant id: B"
Datering:
1899
Catalogusnummer:
D19-34
Toestand:
redelijk, scheuren L+R, cellotapespoor R.M
Type:
kadastrale kaart
Onderwerp:
deel Elisabethpolder
Vervaardiger:
Kadaster den Briel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, ondertekening R.O. (2x), kosten L.O, verso: "St Elisabeth" en "Dienst"
Formaat:
blad 33,2x97,6 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-26 "Kaart van den Polder Dirksland volgens het kadaster" (zie cat.nr. D19-04), 1892
Titel:
"Kaart van den Polder Dirksland volgens het kadaster" (zie cat.nr. D19-04)
Type:
kadastrale kaart
Datering:
1892
Catalogusnummer:
D19-26
Toestand:
redelijk, scheuren boven , op restauratie linnen, verso: plakker "De Polder Dirksland"
Onderwerp:
polder Dirksland
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur,titel en schaalstok M.B, legenda L+R boven, windvaan R.B.
Formaat:
blad 122,5 x76,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-25 "Plan van een nieuwe kap op het Ziekenhuis", ca. 1891
Titel:
"Plan van een nieuwe kap op het Ziekenhuis"
Type:
bouwtekening
Datering:
ca. 1891
Catalogusnummer:
D19-25
Toestand:
z.goed, dun karton, 5 gaatjes, licht gebruind
Onderwerp:
Bouwtekening kap ziekenhuis Middelharnis
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, schaal 1:50, "15" M.B,
Formaat:
blad 36,5x52 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-23 "Plan van de keibestrating der Nieuwe mestkade in verbinding met de Spuistraat te Middelharnis", 1891
Titel:
"Plan van de keibestrating der Nieuwe mestkade in verbinding met de Spuistraat te Middelharnis"
Datering:
1891
Catalogusnummer:
D19-23
Toestand:
redelijk, scheurtjes boven en in middenvouw
Type:
civieltechnische kaart
Onderwerp:
Bestrating van mestkade en Spuistraat te Middelharnis
Vervaardiger:
J. Korteweg, gemeentearchitect
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel, schaal, datum en ondertekening R.O, legenda rechts v/h midden, windroos L.B, "N54" in blauw krijt L.O.
Formaat:
63x145 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-19 Geen titel (Wouterinapolder), ca. 1890
Titel:
Geen titel (Wouterinapolder)
Type:
kavelkaart
Datering:
ca. 1890
Catalogusnummer:
D19-19
Toestand:
goed
Onderwerp:
bekading Wouterinapolder
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, schaal R.O, verso: "Plan Bekading Zuidgors"
Formaat:
blad 46,3x99 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-10 "Proefblad Waterland" (in hoes met cat.nr. D19-09), 1985/ 500v.Chr - 2000
Titel:
"Proefblad Waterland" (in hoes met cat.nr. D19-09)
Datering:
1985/ 500v.Chr - 2000
Catalogusnummer:
D19-10
Toestand:
z.goed
Type:
historisch landschappelijke kaart
Onderwerp:
Historisch-landschappelijke beschrijving van Waterland
Vervaardiger:
Drs. Chr. de Bont
Herkomst:
"Historisch-landschappelijke kaart van Nederland"
Bijzonderheden:
geen afb., want geen relatie met G.O.; kleur, titel in marge B, raster op kaart, index en schaalstok R, herkomst in marge onder
Formaat:
21,5x27,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
kleurendruk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-09 "Kaart der Peilmaling op Schermerboezem" (in hoes met cat.nr D19-10), 1881
Titel:
"Kaart der Peilmaling op Schermerboezem" (in hoes met cat.nr D19-10)
Datering:
1881
Catalogusnummer:
D19-09
Toestand:
z.goed
Type:
waterschapskaart
Onderwerp:
Molenseinen voor de Schermerboezem
Vervaardiger:
Kring van vrienden van de Hondsbossche
Herkomst:
bijlage bij "Dr. Henk Schoorl, Spoorzoeker der Sedimenten"
Bijzonderheden:
kleur,titel en legenda L, windvaan L, aantekeningen in pen en potlood op origineel, kopie 1985
Formaat:
36,1x49,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
geen afb., want reproductie van manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-107 "Kaart van Zuid-Holland behoorende bij de stad 's Gravenhage en hare geschiedenis" (zie cat.nr. C19-99), 1859
Titel:
"Kaart van Zuid-Holland behoorende bij de stad 's Gravenhage en hare geschiedenis" (zie cat.nr. C19-99)
Datering:
1859
Catalogusnummer:
C19-107
Toestand:
z.goed
Type:
topografische kaart
Onderwerp:
Zuid-Holland
Vervaardiger:
Francis Allan, zeeman, schoolmeester, cartograaf en tekstschrijver (1826-1908); A. Braakensiek, (lithograaf (1811-1883), Wed. Borleffs & ten Have (uitgever)
Herkomst:
"de stad 's Gravenhage en hare geschiedenis"
Bijzonderheden:
randkleur, titel en herkomst L.B, wapen Holland R.B, schaalstokken R.O, schaalverdeling in rand, uitg. en lithograaf in ondermarge
Formaat:
20x25,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
geen afb., kopie; (zie C19-99)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-81 Set Gemeentekaartjes Goeree-Overflakkee (13 stuks)., 1865 - 1868
Titel:
Set Gemeentekaartjes Goeree-Overflakkee (13 stuks).
Datering:
1865 - 1868
Catalogusnummer:
C19-81
Toestand:
redelijk, licht rafelige randen, stompe vouw in midden
Type:
topografische kaart
Onderwerp:
gemeente-plattegronden
Vervaardiger:
Jacob Kuyper (1821-1903)
Herkomst:
"Gemeente-Atlas van Zuid-Holland"
Bijzonderheden:
randkleur, titels boven, verdere info in ondermarge, geen afb., want zijn alle onder afzonderlijke nummers afgebeeld
Formaat:
18,5x15 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-18 "De Zuid-Hollandse Eilanden en Omgeving", repro 1977 origineel 1857
Titel:
"De Zuid-Hollandse Eilanden en Omgeving"
Datering:
repro 1977 origineel 1857
Catalogusnummer:
C19-18
Toestand:
z.goed
Type:
topografisch
Onderwerp:
Zuid-Holland zuid, minus Goeree-Overflakkee
Vervaardiger:
Topografisch Bureau (origineel), boekhandel Voskamp
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
reproductie
Formaat:
37,5x59 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
geen afb., want facsimile; lithografie (origineel)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-02 "Gemeente Herkingen in 4 Bladen" (blad 4), kopie ca.1960 origineel ca. 1850
Titel:
"Gemeente Herkingen in 4 Bladen" (blad 4)
Datering:
kopie ca.1960 origineel ca. 1850
Catalogusnummer:
C19-02
Toestand:
goed, randen met tape versterkt.
Type:
Kavelkaart
Onderwerp:
Westelijk deel van de polder Oud Herkingen
Vervaardiger:
P. van Leeuwen
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel en maker in ovaal L.O, windvaan R.B, schaalstok R.O, "moderne" titel met schaal R.B, plastic ophangstrook met "31" boven
Formaat:
64x98 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
geen afb., want fotokopie van manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-44 "Kaart van het Eiland Goedereede en Overflakkee" (in een hoes met B19-45), 1842
Titel:
"Kaart van het Eiland Goedereede en Overflakkee" (in een hoes met B19-45)
Datering:
1842
Catalogusnummer:
B19-44
Toestand:
redelijk
Type:
topografische kaart
Onderwerp:
Ontstaan v/h eiland Goeree-Overflakkee
Vervaardiger:
Cornelis Goekoop (1751-1815), geadmitterd landmeter v.a. 1772; geschonken aan Ds. B. Boers (zie onder) door Adrianus Goekoop (1783-1865) assistent opzichter en later opzichter voor Goeree-Overflakkee onder Jan Blanken; daarna Inspecteur van de Waterstaat.
Herkomst:
"Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee" B. Boers
Bijzonderheden:
Voor afb. zie B19-44. Windvaan M.B, 3 kaartbeelden van G-O uit de jaren 1300, 1750 en 1842, bedijkingsjaartallen in middelkaart
Formaat:
19,8x48 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-24 "Schetstekening der grenzen van den Polder den Grooten Blok onder Ooltgens-plaat en den Bommel", 1858
Titel:
"Schetstekening der grenzen van den Polder den Grooten Blok onder Ooltgens-plaat en den Bommel"
Datering:
1858
Catalogusnummer:
C19-24
Toestand:
redelijk, dun karton, opgeplakt, licht papierverlies onder
Type:
regelementskaart/grenskaart
Onderwerp:
Grote Blokse Polder
Vervaardiger:
Simon van Weel Czn. (dijkgraaf), David van Weel (secretaris)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, ondertekening waterschap L.O en datum en ondertekening secr. Prov.Staten L.O, verso: sticker "Den Grooten Blok 1599-1953"
Formaat:
blad 46,5x51 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-23 "Schetstekening der grenzen van den Polder den Nieuwen Blok onder den Bommel", 1858
Titel:
"Schetstekening der grenzen van den Polder den Nieuwen Blok onder den Bommel"
Datering:
1858
Catalogusnummer:
C19-23
Toestand:
goed, dun karton, opgeplakt op zuurvrij papier, wat smoezelig,
Type:
regelementskaart/grenskaart
Onderwerp:
Nieuwe Blokse Polder
Vervaardiger:
Simon van Weel Czn. (dijkgraaf), David van Weel (secretaris)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, ondertekening waterschap L.O, datum en ondertekening secr. Prov.Staten R.O, verso: sticker "Den Nieuwen Blok 1652-1953"
Formaat:
blad 24,8x37,4 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-22 "Schetsteekening der grenzen van de Polders de Weipolder en Alteklein onder Ooltgensplaat", 1858
Titel:
"Schetsteekening der grenzen van de Polders de Weipolder en Alteklein onder Ooltgensplaat"
Datering:
1858
Catalogusnummer:
C19-22
Toestand:
redelijk, dun karton, opgeplakt, lichte watervlekkigheid L+R, verticale serie bruine vlekken M.O.
Type:
regelementskaart/grenskaart
Onderwerp:
Weipolder en Alteklein te Ooltgensplaat
Vervaardiger:
Simon van Weel Czn. (dijkgraaf), David van Weel (secretaris)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, verklaring griffier Prov. Staten R.O, potloodaanvulling Weipolderse gors, verso: sticker "De Weipolder en Alteklein 1858-1959"
Formaat:
blad 53,6x56,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-92 "Profillen van Duin en Strand aan de Noordzijde van Goedereede tusschen de hoofden 5 en 6.", 1874
Titel:
"Profillen van Duin en Strand aan de Noordzijde van Goedereede tusschen de hoofden 5 en 6."
Datering:
1874
Catalogusnummer:
C19-92
Toestand:
redelijk, plakstrip boven, slibsporen ramp 1953 + bruine vlekken L, reparatieplakkers
Type:
waterstaatkundige tekening
Onderwerp:
duin- en strand-profielen ten N. van Goedereede
Vervaardiger:
Dalebout
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel M.B, schaal L.O, legenda + nummering en signatuur R.O, datering R.B, "11" in blauw L.B.
Formaat:
26,5x100 cm
Materiaal:
dik papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-21 "Schetsteekening der grenzen van den Polder het Rietveld onder Ooltgensplaat", 1858
Titel:
"Schetsteekening der grenzen van den Polder het Rietveld onder Ooltgensplaat"
Datering:
1858
Catalogusnummer:
C19-21
Toestand:
redelijk, dun karton, opgeplakt, horizontale vouw, wat smoezelig
Type:
regelementskaart/grenskaart
Onderwerp:
Rietveld
Vervaardiger:
Simon van Weel Czn. (dijkgraaf), David van Weel (secretaris)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel L.B, windvaan R.B, ondertekening waterschap L.O, datum en ondertekening secr. Prov.Staten R.O, verso: sticker "Het Rietveld 1646-1959"
Formaat:
blad 22,9x27,8 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-20 "Kaart behoorende bij het Bijzonder reglement van de Krammerpolder onder den Bommel", 1858
Catalogusnummer:
C19-20
Titel:
"Kaart behoorende bij het Bijzonder reglement van de Krammerpolder onder den Bommel"
Datering:
1858
Toestand:
redelijk, dun karton, opgeplakt, 2x gevouwen, lichte watervlekkigheid L+R
Type:
regelementskaart/grenskaart
Onderwerp:
Krammerpolder
Vervaardiger:
Simon van Weel Czn. (dijkgraaf), C. Marits (loco-secretaris)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, datum en ondertekening L.O, schaalstok R.O, windvaan R.B, verso: aangevezeld, sticker "De Krammerpolder 1719-1953"
Formaat:
blad 34x45,2 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-19 "Schetstekening van den Polder de Tille Gemeente den Bommel", 1858
Titel:
"Schetstekening van den Polder de Tille Gemeente den Bommel"
Datering:
1858
Catalogusnummer:
C19-19
Toestand:
redelijk, dun karton, opgeplakt, 2x horizontaal gevouwen en gebroken
Type:
regelementskaart/grenskaart
Onderwerp:
Polder de Tille
Vervaardiger:
J. de la Laitières (secr. Provinciale Staten Zuid-Holland)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel, windvaan, datum en aant. Secr. Prov.Staten M.L, verso: "Den Bommel" in potlood, sticker "De Polder de Tille onder Den Bommel 1584-1890
Formaat:
blad 57,2x33 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-16 "Gemeente Stellendam", 1855
Titel:
"Gemeente Stellendam"
Datering:
1855
Catalogusnummer:
C19-16
Toestand:
goed, verticale vouwen, bruine vlekken R. verso:"Krt gorzen Zz"
Type:
grenskaart
Onderwerp:
Grensbepaling zuidelijke gorzen
Vervaardiger:
P.J. Jonkers, landmeter voor het kadaster
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, windvaan L.B, ondertekening eigenaren L.O, ondertekening landmeter M.O.
Formaat:
blad 32,8x95,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Ga naar dit stuk:
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-14 "Kaart van de haven van Middelharnis…", 1854
Titel:
"Kaart van de haven van Middelharnis…"
Datering:
1854
Catalogusnummer:
C19-14
Toestand:
grote scheur M.B. en M.O, "26" in rode pen op verso+recto, datum in aantek. op verso
Type:
waterbouw kaart
Onderwerp:
Verlenging haven Middelharnis, dmv. doorgraving v.e. slijkplaat + nieuwe hoofden
Vervaardiger:
Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda (1822-1900); in 1952 ingenieur van de Waterstaat te Den Briel
Herkomst:
hoort bij rapport Brielle 24-11-1852
Bijzonderheden:
kleur, titel en verklaring over peilingen R.B, windvaan M.B, 3 profielen havenkanaal L.O, 2 schaalstokken R.O,
Formaat:
124x95 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-12 "Kaart der Kust van Stellendam…", 1853
Titel:
"Kaart der Kust van Stellendam…"
Datering:
1853
Catalogusnummer:
C19-12
Toestand:
redelijk, reparatieplakkers+stempels verso, enig papierverlies
Type:
waterbouw kaart
Onderwerp:
Weergave oeververdediging bij Stellendam, oostelijk deel
Vervaardiger:
Ir. Pieter Caland (1826-1902), ingenieur van de waterstaat der 2e klasse onder A. Greve, later hoofdingenieur en ontwerper van de Nieuwe Waterweg
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel, jaar en schaalblok onder, windvaan midden, ondertekening landmeter G.Swerver R.O, plakker "K34" op recto (L.O.) en verso
Formaat:
43x149 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-79 Geen titel (dammen in het Zuiderdiep voor de Adriana en Eendrachtspolders), van 1874 tot 1882
Titel:
Geen titel (dammen in het Zuiderdiep voor de Adriana en Eendrachtspolders)
Type:
waterstaatskaart
Datering:
van 1874 tot 1882
Catalogusnummer:
C19-79
Toestand:
redelijk, papierverlies linker- en onderrand, gedoubleerd
Onderwerp:
Dammen in het Zuiderdiep, Stellendam
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
in zwart, grijs en rood op millimeterpapier
Formaat:
blad 43x131 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-10 "Detail Tekening behoorende bij het Ontwerp voor de Verbetering der Haven van Middelharnis" (zie cat.nr.C19-09), 1852
Titel:
"Detail Tekening behoorende bij het Ontwerp voor de Verbetering der Haven van Middelharnis" (zie cat.nr.C19-09)
Datering:
1852
Catalogusnummer:
C19-10
Toestand:
redelijk, enkele scheurtjes 2 cm in korte zijden
Type:
waterbouw tekening
Onderwerp:
Verbetering havendijken en palen hoofden te M'Harnis
Vervaardiger:
Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda (1822-1900); in 1952 ingenieur van de Waterstaat te Den Briel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel, doel en ondertekening midden, tekenen voor gezien Min.v.Binnenlandse Zaken R.O, "28" in rood L.B.
Formaat:
61x97,8 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-76 "Kopie van eene kaart overgelegd door den Hoofd-Ingenieur in Zuid-Holland bij brief van 25 maart 1873 no. 1587" (in hoes met cat.nr. C19-77), 1873
Titel:
"Kopie van eene kaart overgelegd door den Hoofd-Ingenieur in Zuid-Holland bij brief van 25 maart 1873 no. 1587" (in hoes met cat.nr. C19-77)
Type:
waterstaatskaart
Datering:
1873
Catalogusnummer:
C19-76
Toestand:
goed
Onderwerp:
dijkvallen Oudelandse Zeedijk Ouddorp
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel R.O, windvaan L.B, schaalstok L.O, archiefnummer waterschap R.O, plastic ophangstrip boven, kopie
Formaat:
28,5x98 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lichtdruk van origineel manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-09 "Detail Tekening behoorende bij het Ontwerp voor de Verbetering der Haven van Middelharnis" (zie cat.nr.C19-10), 1852
Titel:
"Detail Tekening behoorende bij het Ontwerp voor de Verbetering der Haven van Middelharnis" (zie cat.nr.C19-10)
Datering:
1852
Catalogusnummer:
C19-09
Toestand:
goed, plakker "K39" L.O,verso: 3 stempels + 2 reparatieplakkers
Type:
waterbouw tekening
Onderwerp:
Verbetering havenhoofden te Middelharnis
Vervaardiger:
Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda (1822-1900); in 1952 ingenieur van de Waterstaat te Den Briel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel, datum en ondertekening midden, 4 schaalblokken R.O, "Bijlage No 1" L.B.
Formaat:
61,4x97,4 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-75 Geen titel (hoofden ten westen van de havenmonding van Goedereede) ("4"), ca. 1872
Titel:
Geen titel (hoofden ten westen van de havenmonding van Goedereede) ("4")
Type:
waterstaatskaart
Datering:
ca. 1872
Catalogusnummer:
C19-75
Toestand:
goed, scheur L.M. gerepareerd met cellotape
Onderwerp:
hoofden bewesten haven Goeree
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur (blauw), op 2 bladen, schaalstok L.O, plastic ophangstrip boven, verso: "N4" in rose R.O, verbruining rechts
Formaat:
blad 48,5x148 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-08 ""Kaart van de Haven van Middelharnis…", 1852
Titel:
""Kaart van de Haven van Middelharnis…"
Datering:
1852
Catalogusnummer:
C19-08
Toestand:
redelijk, scheuren M + B + O
Type:
waterbouw kaart
Onderwerp:
verlenging havenhoofden
Vervaardiger:
J. Tolpringer(?)/ Anthonie Greve (1796-1857), hoofdingenieur der Waterstaat voor Zuid-Holland
Herkomst:
n.v.t
Bijzonderheden:
kleur, titel, omschrijving en ondertekening R.B; windvaan M.B, "Bijlage nr.1"en "26" in rood L.B, verso: "Bij pen 4 Maart 1853…" en "26" in rood
Formaat:
94x124 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-07 "Kaart van het kustgedeelte begrepen tusschen de haven van Goedereede en de Oeverwerken van Stellendam…", 1852
Titel:
"Kaart van het kustgedeelte begrepen tusschen de haven van Goedereede en de Oeverwerken van Stellendam…"
Datering:
1852
Catalogusnummer:
C19-07
Toestand:
goed, 2 reparatieplakkers R.,plakker "K48" L.O, idem verso + 3 stempels
Type:
waterbouw kaart
Onderwerp:
Weergave oeververdediging bij Stellendam, west-deel
Vervaardiger:
Ing. Pieter Caland (1826-1902)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel, ondertekening en onderwerp L.O, windvaan M.B, schaalblok L.O,
Formaat:
43x127 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-06 "Kaart van de haven van Middelharnis…", 1852
Titel:
"Kaart van de haven van Middelharnis…"
Datering:
1852
Catalogusnummer:
C19-06
Toestand:
goed, plakker "K37" L.O, verso: 3 stempels, plakker "K37" en reparatieplakker
Type:
waterbouw kaart
Onderwerp:
Verlenging haven M'harnis, dmv. doorgraving van een slijkplaat + nieuwe hoofden
Vervaardiger:
Johannes Gerardus Wybo Fijnje van Salverda (1822-1900); in 1852 ingenieur van de Waterstaat te Den Briel
Herkomst:
hoort bij rapport Brielle 24-11-1852
Bijzonderheden:
kleur, titel en verklaring over peilingen R.B, windvaan M.B, 3 profielen havenkanaal L.O, 2 schaalstokken R.O,
Formaat:
124x95 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-01 Geen titel (3 bouwtekeningen woonhuis, mogelijk te Stellendam), 1850
Titel:
Geen titel (3 bouwtekeningen woonhuis, mogelijk te Stellendam)
Datering:
1850
Catalogusnummer:
C19-01
Toestand:
redelijk, op linnen, 2x papierverlies
Type:
bouwtekening
Onderwerp:
woonhuis
Vervaardiger:
W. Vermaes
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
in zwart en rood, ondertekening en datum 3x R.O.
Formaat:
bladen 67x101,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-64 "Kaart van de gemeente van Ooltgensplaat. gelegen in de Provincie Zuid-Holland ", 1826
Titel:
"Kaart van de gemeente van Ooltgensplaat. gelegen in de Provincie Zuid-Holland "
Datering:
1826
Catalogusnummer:
B19-64
Toestand:
tamelijk slecht, gemonteerd op papier; recto brede reparatieplakkers van bruin papier B.+ R, smoezelig en watervlekkig
Type:
kadasterkaart
Onderwerp:
Gemeente Ooltgensplaat
Vervaardiger:
Kadaster Den Haag P. van Leeuwen, landmeter 1e klas; J.H. Kips verificateur
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur; titel, jaar, opdrachtgever en medewerkenden in ovaal L.B, windvaan R.B, schaal (1:10.000) R.O, randen getaped met linnen, stempel "Rijkseigendom"M.B..
Formaat:
blad 66x95 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-63 "Kaart van de Gemeente van Bommel. gelegen in de Provincie Zuid-Holland", ca. 1830
Titel:
"Kaart van de Gemeente van Bommel. gelegen in de Provincie Zuid-Holland"
Datering:
ca. 1830
Catalogusnummer:
B19-63
Toestand:
matig, smoezelig, randen gescheurd. gerafeld en vervouwen, gemonteerd op oud linnen 19e eeuw
Type:
kadasterkaart
Onderwerp:
Gemeente den Bommel
Vervaardiger:
Kadaster Den Haag, P. van Leeuwen, landmeter 1e klas; J.H. Kips verificateur
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
randkleur; titel, opdrachtgever, medewerkenden en eeuw in ovaal L.B, windvaan R.B, stempel "Rijkseigendom" M.B, schaalstok R.O. (1:15.000)
Formaat:
blad 65x93 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-61 "Teekening van een te maken beschoeijing aan de oostzijde der havenkom te Middelharnis", ca. 1866
Titel:
"Teekening van een te maken beschoeijing aan de oostzijde der havenkom te Middelharnis"
Type:
waterbouw tekening
Datering:
ca. 1866
Catalogusnummer:
C19-61
Toestand:
goed, gaatje met touwtje t.b.v. cat.nr 19-70 M.B.
Onderwerp:
Beschoeing havenkom Middelharnis
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
titel boven, schaalstok R.O.
Formaat:
34x49 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-60 "Kaart voorstellende de buitengronden liggende voor de Oostplaat onder de gemeenten Middelharnis en Stad aan't Haringvliet…" (zie cat.nr. C19-59), 1866
Type:
waterstaats-kaart
Titel:
"Kaart voorstellende de buitengronden liggende voor de Oostplaat onder de gemeenten Middelharnis en Stad aan't Haringvliet…" (zie cat.nr. C19-59)
Toestand:
redelijk, horizontale en verticale scheuren , op restauratielinnen
Catalogusnummer:
C19-60
Datering:
1866
Onderwerp:
bekading gorzen Oostplaat
Vervaardiger:
S.J. de Visser
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleur; titel, plaats datum, ondertekening en historische info R.O, plaats en schaalstok M.B, windvaan R.B, potloodaantekeningen L.O
Formaat:
52,5x103 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-59 "Kaart voorstellende de buitengronden liggende voor de Westplaat onder de gemeente Sommelsdijk …" (zie C19-60), 1866
Titel:
"Kaart voorstellende de buitengronden liggende voor de Westplaat onder de gemeente Sommelsdijk …" (zie C19-60)
Datering:
1866
Catalogusnummer:
C19-59
Toestand:
redelijk, horizontale scheuren 24 - 30cm, op restauratielinnen
Type:
waterstaatskaart
Onderwerp:
bekading gorzen Westplaat
Vervaardiger:
S.J. de Visser
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
grenskleur; titel, plaats datum, ondertekening en historische info R.O, plaats en schaalstok M.B, windvaan M.B, potloodaantekeningen L.O
Formaat:
53,6x 132,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-43 Geen titel (5 percelen weidegrond), ca. 1850
Titel:
Geen titel (5 percelen weidegrond)
Type:
topografische kaart
Datering:
ca. 1850
Catalogusnummer:
B19-43
Toestand:
goed, enige watervlekkigheid, op zuurvrij papier
Onderwerp:
5 percelen weidegrond
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
lijst perceelsoppervlakten R (met en zonder halve dijksloot), schaalblok onder
Formaat:
31,9x38,8 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-53 "Kaart van den polder Nieuw Stellendam en een gedeelte van den Schaddelee-Polder gelegen onder de gemeente Stellendam Sectiën A en B" (kopie van C19-51), kopie 1867 origineel ca. 1865
Titel:
"Kaart van den polder Nieuw Stellendam en een gedeelte van den Schaddelee-Polder gelegen onder de gemeente Stellendam Sectiën A en B" (kopie van C19-51)
Datering:
kopie 1867 origineel ca. 1865
Catalogusnummer:
C19-53
Toestand:
redelijk, scheurtjes aan 3 zijden, versterkingsstrook verso L.-zijde
Type:
kavelkaart
Onderwerp:
Polder Nieuw Stellendam
Vervaardiger:
C.W. Soutendijk, kopie van M. van Gestel
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; titel + ondertekening onder, verklaring voor kopie + datum L.O, verso in pen "Nieuw Stellendam"
Formaat:
blad 65,5x100 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-51 "Kaart van den polder Nieuw Stellendam en een gedeelte van den Schaddelee Polder gelegen onder de gemeente Stellendam Sectiën A en B" (zie C19-43 en C19-53), ca. 1865
Titel:
"Kaart van den polder Nieuw Stellendam en een gedeelte van den Schaddelee Polder gelegen onder de gemeente Stellendam Sectiën A en B" (zie C19-43 en C19-53)
Datering:
ca. 1865
Catalogusnummer:
C19-51
Toestand:
goed, scheurtjes onderrand
Type:
grenskaart
Onderwerp:
Polder Nieuw Stellendam
Vervaardiger:
C.W. Soutendijk
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel en ondertekening onder, windvaan R.B, schaalbalk M.O, aanvul-lingen en aantekeningen in potlood, verso: "Nieuw Stellendam" in potlood
Formaat:
blad 66,8x100,5 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-35 "den Boomvliet" (zie cartouche), 1837
Titel:
"den Boomvliet" (zie cartouche)
Datering:
1837
Catalogusnummer:
B19-35
Toestand:
goed, afdruk plakker L.O.
Type:
kavelkaart
Onderwerp:
Hoeve Boomvliet met landerijen in de polder Oude Plaat
Vervaardiger:
J. de Graaff Jz. naar Adrianus Quack (geadmitteerd in 1689, werkzaam ca. 1689-ca.1730)
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur; windroos R.B, passer en meetlat L.B, cartouche met herkomst, datum en ondertekening M.O, verso: stempel
Formaat:
blad 74x62,3 cm
Materiaal:
perkament
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
C19-43 Geen titel (bedijking aan Nieuw Stellendam), 1865
Titel:
Geen titel (bedijking aan Nieuw Stellendam)
Datering:
1865
Catalogusnummer:
C19-43
Toestand:
redelijk, reparatieplakker M.O, scheur L.M, op linnen
Type:
grenskaart
Onderwerp:
Bedijking en eventuele te volgen aandijkingen aan Nieuw Stellendam
Vervaardiger:
A.G. Dekker
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, aantekeningen, datum en ondertekening onder, verso: in pen "Grote Kaart Nieuw Stellendam"
Formaat:
blad 61,5x101 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-32 "Kaart van de gemeenten Sommelsdijk, Middelharnis, Stad aan't Haringvliet, Nieuwe Tonge en Oude Tonge" (blad IX), 1835
Titel:
"Kaart van de gemeenten Sommelsdijk, Middelharnis, Stad aan't Haringvliet, Nieuwe Tonge en Oude Tonge" (blad IX)
Datering:
1835
Catalogusnummer:
B19-32
Toestand:
goed, als losse kaart in 10 segmenten op linnen geplakt
Type:
kadastrale kaart
Onderwerp:
Midden Flakkee
Vervaardiger:
Jan Hendrik Kips (1812-1865)
Herkomst:
"Atlasvan het eiland Goedereede en Overflakkee"
Bijzonderheden:
kleur zee: blauw, grenskleuring, ovaal met titel en maker M, blauwe plakrand om recto en verso,verso: gedeeltelijke titel in potlood
Formaat:
47x66 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Verwijzing:
Hameleers 1984 p.118-122, Koeman 1983 p.142
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
B19-31 "Kaart van de gemeenten Stellendam, Onwaard en Roxenisse" (2 bladen aan elkaar gemonteerd), 1835
Titel:
"Kaart van de gemeenten Stellendam, Onwaard en Roxenisse" (2 bladen aan elkaar gemonteerd)
Datering:
1835
Catalogusnummer:
B19-31
Toestand:
z.matig, verticaal doorgescheurd R, scheur L.B, op linnen
Type:
kadastrale kaart
Onderwerp:
Stellendam, Onwaard en Roxenisse
Vervaardiger:
Jan Hendrik Kips (1812-1865)
Herkomst:
"Atlas van het eiland Goedereede en Overflakkee"
Bijzonderheden:
kleur: zee blauw, grenskleur oker, paars, roze en groen, schaalstokken M.O, verso:plakker "Roxenisse 1665-1919"
Formaat:
63,3x94,4 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
lithografie
Verwijzing:
Hameleers 1984 p.118-122, Koeman 1983 p.142
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Carto-topografische catalogus
Kaarten
Kaarten 19e eeuw
Kaart
D19-07 "Plattegrond der begraafplaats te Middelharnis", 1881
Titel:
"Plattegrond der begraafplaats te Middelharnis"
Datering:
1881
Catalogusnummer:
D19-07
Toestand:
matig, gemonteerd op linnen, scheuren L+R, rechterhoek O weg
Type:
plattegrond
Onderwerp:
Kerkhof rond kerk van Middelharnis
Vervaardiger:
J. Korteweg, gemeentearchitect
Herkomst:
n.v.t.
Bijzonderheden:
kleur, titel M.B, kompasroos L.B, schaal M.O, ondertekening en datum R.O, plakker "B 12" R.B, tape met ophanggaten boven
Formaat:
91x100 cm
Materiaal:
papier
Techniek:
manuscript
Trefwoorden: