Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Over de beeldbank
De beeldbankcollectie op de website wordt op dit moment met name gevormd door de
collectie ‘Kaarten en prenten’ en de collectie ‘Portretten’. Een deel van deze collecties is al
gedigitaliseerd en wordt in deze beeldbank getoond. We werken voortdurend aan het
uitbreiden van het digitale aanbod en met enige regelmaat kunt u dan ook aanvullingen
verwachten.


Verfijnen
Aan de rechterzijde van de pagina kunt u verfijnen op verschillende criteria. Als u bijvoorbeeld verfijnt op ‘met bestand’ dan krijgt u alleen die beschrijvingen te zien waarvan online een scan beschikbaar is. U kunt verder ook op bijvoorbeeld soort en collectie verfijnen. Zo is het mogelijk om in één keer een overzicht te krijgen van bijvoorbeeld alle zestiende-eeuwse kaarten door onder ‘Collectie’ te verfijnen op ‘Kaarten 16e eeuw’.


Kaarten en prenten
De kaarten en prenten worden in deze beeldbank in willekeurige volgorde getoond. Voor een numeriek overzicht van de kaarten en prenten in hun context, verwijzen we u naar de inventaris. Klik daar vervolgens op 'carto-topografische catalogus'. Er opent zich dan een boomstructuur via welke u de gewenste categorieën kunt openen.


Auteursrecht
Mocht u van mening zijn dat het Streekarchief met publicatie van één of meerdere afbeeldingen inbreuk maakt op uw auteursrecht of ander recht neem dan contact op met het Streekarchief. Wij kunnen de betreffende afbeeldingen in dat geval verwijderen.


Gebruik
Afbeeldingen uit de beeldbank kunnen gebruikt worden voor publicaties. Wij vragen u in dat geval wel om bronvermelding te gebruiken en het Streekarchief een zichtexemplaar toe te sturen.


Beeldmateriaal bij het Streekarchief
Het Streekarchief beheert veel meer beeldmateriaal dan hier wordt getoond. Er zijn bijvoorbeeld uitgebreide collecties foto’s, dia’s en ansichtkaarten. Op dit moment is slechts een klein deel van deze collecties geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal is via de computers op de studiezaal in te zien. We streven er naar om dit materiaal, voor zover wet- en regelgeving dit toelaat, op termijn ook via deze beeldbank te tonen. Mocht u op zoek zijn naar een specifieke afbeelding neemt u dan contact op met het Streekarchief.

Filter: Fotox
beacon
15  afbeeldingen
sorteren op:
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
2. Overige stukken
Foto
16 Foto van 'de keet aan de Middelweg', bij het Toppershoedje te Ouddorp, 1955
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
2. Overige stukken
Foto
15 Foto van het Toppershoedje in Ouddorp, maart 1955
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
2. Overige stukken
Foto
14 Foto van het Noorderstrand bij Ouddorp, 1949
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
2. Overige stukken
Foto
13 Foto van de woning van de familie Labee aan de Hermansweg A. 256 in Ouddorp, 1949
Opmerking:
Tegenwoordig (2022) Hermansweg 2-4
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
1.1. Stukken met betrekking tot de Watersnoodramp
Foto
9 Foto van bewoners en reddingswerkers die de Voorstraat in Stellendam schoonmaken en opruimen, 27 maart 1953
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
1.1. Stukken met betrekking tot de Watersnoodramp
Foto
8 Foto van een Sikorsky-helikopter die in de ondergelopen polders bij Stellendam op zoek is naar achtergeblevenen, 9 februari 1953
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
1.1. Stukken met betrekking tot de Watersnoodramp
Foto
7 Luchtfoto van een door de Watersnoodramp getroffen dorp, volgens het bijschrift betreft het Stellendam, 3 februari 1953
Opmerking:
Volgens het bijschrift is het dorp op de foto Stellendam. Dit lijkt echter onjuist, welke dorp het wel is is onduidelijk
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
Foto
6 Foto van het bezoek van de Commissaris van de Koningin aan Ouddorp, juli 1957
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
Foto
4 Foto van wethouder Voogd, gemeentesecretaris Jan Hof en gemeentebode Jan van der Bok van Ouddorp, gemaakt ter ere van het verlenen van eervol ontslag aan Van der Bok
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
Foto
3 Foto van het bezoek van de directeur gemeentewerken van Borne aan de dijk bij de Noordzeekust van Ouddorp, 1954
Opmerking:
De gemeente Borne leverde Ouddorp na de Watersnoodramp in 1953 rijshout voor het dichten van gaten in dijken
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Inventaris
1. Stukken gerelateerd aan de functie van Labee
Foto
1 Foto van het raad- en polderhuis te Ouddorp, verlicht ter ere van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, augustus 1948
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Documentatie
Foto
8 De praalwagen van de N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v/h A. Hobbel te Ooltgensplaat ter ere van de bevrijding van Nederland op de Noord-Achterweg in Ooltgensplaat. Opschrift van de praalwagen: Een zegen voor het land is dat men zaait en plant., 1945
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Documentatie
Foto
7 De praalwagen van de N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v/h A. Hobbel te Ooltgensplaat ter ere van de bevrijding van Nederland op de Noord-Achterweg in Ooltgensplaat. Opschrift van de praalwagen: Eens water en vluchten, nu zaden en vruchten., 1945
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Documentatie
Foto
6 De praalwagen van de N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v/h A. Hobbel te Ooltgensplaat ter ere van de bevrijding van Nederland op de Noord-Achterweg in Ooltgensplaat. Opschrift van de praalwagen: Na de evacuatie de oude reputatie., 1945
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
2. Documentatie
Foto
5 Pand van de Zaadhandel aan de Noord-Achterweg in Ooltgensplaat, z.d. [voor 1918]
Opmerking:
Aan de achterzijde een ongedateerde foto van het personeel van de Zaadhandel
Zie ook inv.nrs. 9 en 10