Uw zoekacties:

5122 Eilandelijk politie-overleg, 1994-2004

U zoekt nu binnen een specifieke toegang, zoekresultaten zullen zich daarom binnen deze toegang bevinden.
 

Zoeken en bladeren

  • Bladeren. U kunt door de inventaris bladeren door hieronder op 'Inventaris' te klikken. U krijgt dan de volledige inventaris in een boomstructuur te zien. Eventuele rubrieken kunt u openen door op het plusje voor de titel te klikken. Kijkt u verder ook zeker even in de inleiding. Deze bevat over het algemeen meer informatie over het archief en de archiefvormer, daarnaast staan in de inleiding soms aanwijzingen voor u als gebruiker. Sommige gemeentelijke archieven zijn gevormd als code-archief volgens de VNG-code. In dat geval bevat de inleiding meer informatie over hoe dit systeem werkt.
  • Eenvoudig zoeken. Bent u op zoek naar een specifiek resultaat, dan kunt u beginnen met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
  • Uitgebreid zoeken. Door op de knop met de twee pijltjes naast het zoekvenster te klikken kunt u uitgebreid zoeken. Mocht u op zoek zijn naar een specifiek inventarisnummer dan kunt u daar in dit veld op zoeken. Verder is het mogelijk om uw zoekresultaten te beperken tot een bepaalde periode.
  • Booleaanse operatoren. Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert. OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld: - Den Haag OR ’s-Gravenhage - Vereeniging OR Vereniging
  • Woordcombinatie. Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Verenigingtot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

 

Zoekresultaten
Als u gezocht hebt op een zoekterm worden de gevonden archiefstukken getoond onder 'Gevonden archiefstukken'. Als u één van de resultaten in deze lijst aanklikt wordt er meer informatie over dit archiefstuk getoond, zoals de datering van het stuk en eventuele informatie in het veld 'Notabene'. Verder ziet u ook waar het archiefstuk zich in de structuur van de archieftoegang bevindt.
 

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis archief
Het eilandelijk politieoverleg Goeree-Overflakkee was een gezamenlijk overleg tussen de vier gemeenten op het eiland Goeree-Overflakkee en de lokale politiechefs. Aan dit overleg namen de burgemeesters van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee en het hoofd en chefs van de Basiseenheid Goeree-Overflakkee deel. De Basiseenheid Goeree-Overflakkee viel onder het district De Eilanden van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond. Dit overleg had tot doel de samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid op het eiland Goeree-Overflakkee te bevorderen. Wanneer het overleg is ingesteld is niet duidelijk, omdat de notulen van dit overleg van voor 5 december 1994 ontbreken. Het secretariaat van dit overleg lag bij de gemeente Middelharnis. Het eilandelijk politieoverleg werd per 31 december 2004 opgeheven. Per 1 januari 2005 werd een nieuw overleg ingesteld; het portefeuillehouders overleg Openbare Orde en Veiligheid (PAC OVV). Het secretariaat werd vanaf dan gevoerd door het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO).
Het archief / verantwoording bewerking
Het secretariaat van dit overleg werd gevoerd door de gemeente Middelharnis. Officieel hoort dit overleg een integraal onderdeel te zijn van het archief van de gemeente Middelharnis. In 2007 is echter in overleg met de streekarchivaris besloten dit overleg als een apart archief te beschouwen. Zoals eerder vermeld is het archief niet helemaal compleet. Notulen van voor 5 december 1994 ontbreken. De datum van instelling is dus niet bekend. Een klein onderzoek heeft uitgewezen dat de start van het overleg ergens in de jaren 1992/1993 gelegen moet hebben. Deze dossiers zijn echter vernietigd omdat ze gevormd zijn door een andere gemeente die niet zelf het secretariaat voerde van dit overleg. Het overleg bevat alleen agenda's en notulen met hier en daar bijbehorende vergaderstukken. Het archief bevond zich in 1 archiefdoos. Er is niets uit vernietigd.
Overbrenging en openbaarheid
Het archief omvat één archiefdoos en is op 28 januari 2019 overgebracht van het cluster Documentaire Informatievoorziening van het gemeentehuis te Middelharnis naar het streekarchief Goeree-Overflakkee te Middelharnis. Het archief is volledig openbaar.
Inventaris

Kenmerken

Soort toegang:
Inventaris
Status Inventarisatie:
Definitieve inventaris gecontroleerd
Inventarisatiedatum:
2019