2005 Burgerlijke armenzorg Sommelsdijk, 1518-1986

U zoekt nu binnen een specifieke toegang, zoekresultaten zullen zich daarom binnen deze toegang bevinden.
 

Zoeken en bladeren

  • Bladeren. U kunt door de inventaris bladeren door hieronder op 'Inventaris' te klikken. U krijgt dan de volledige inventaris in een boomstructuur te zien. Eventuele rubrieken kunt u openen door op het plusje voor de titel te klikken. Kijkt u verder ook zeker even in de inleiding. Deze bevat over het algemeen meer informatie over het archief en de archiefvormer, daarnaast staan in de inleiding soms aanwijzingen voor u als gebruiker. Sommige gemeentelijke archieven zijn gevormd als code-archief volgens de VNG-code. In dat geval bevat de inleiding meer informatie over hoe dit systeem werkt.
  • Eenvoudig zoeken. Bent u op zoek naar een specifiek resultaat, dan kunt u beginnen met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
  • Uitgebreid zoeken. Door op de knop met de twee pijltjes naast het zoekvenster te klikken kunt u uitgebreid zoeken. Mocht u op zoek zijn naar een specifiek inventarisnummer dan kunt u daar in dit veld op zoeken. Verder is het mogelijk om uw zoekresultaten te beperken tot een bepaalde periode.
  • Booleaanse operatoren. Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert. OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld: - Den Haag OR ’s-Gravenhage - Vereeniging OR Vereniging
  • Woordcombinatie. Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Verenigingtot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

 

Zoekresultaten
Als u gezocht hebt op een zoekterm worden de gevonden archiefstukken getoond onder 'Gevonden archiefstukken'. Als u één van de resultaten in deze lijst aanklikt wordt er meer informatie over dit archiefstuk getoond, zoals de datering van het stuk en eventuele informatie in het veld 'Notabene'. Verder ziet u ook waar het archiefstuk zich in de structuur van de archieftoegang bevindt.
 

beacon
 
 
Inventaris
Bijlage: Alfabetische index archiefbeschrijving
A
Aankoop landerijen en gebouwen: 356 en 676
371 - 393
Akten van indemniteit: 216 - 227
Andere instellingen: 279 -285
Archieven: 81- 82
B
Begrafenisregister: 248 -
Bevelschriften en kasstukken: 527 - 615
Binnenvaders en moeders: 148 - 159
Boekhouders en administrateurs: 130 - 146
Borderel verpachtingen: 330 - 335
Brieven pachtzaken: 315 - 329
E
Effecten en grootboekinschrijvingen: 293 - 297
Erflating en overdracht goederen i.v.m. ondersteun: 228 - 241
674 -
Erfpachten: 356 - 360
Exploitatie weeshuis: 257 - 269
G
Garantieverklaring inz. Bedeling: 242 -
Grootboeken: 511 - 526
H
Hofpachten: 356 -
I
Ingekomen stukken algemeen: 26 - 80
Instrukties personeel: 103-122
677 - 678
J
Jachtrecht: 356 -
Journaals: 441 - 448
556 - 559
K
Kadastrale gegevens landerijen: 311 - 314
Kasboeken: 445 - 455
502 - 510
557 -
Kledinguitreiking aan armen: 206 - 212
Kleding en liggingstukken weeskinderen: 274 - 277
L
Lasten op onroerend goed: 368 - 370
Leggers van eigendommen: 286 - 292
Leningen: 301 - 305
N
Naamlijst weeskinderen: 270 - 273
Nieuwbouw huizen en schuren: 394 - 396
Nieuwbouw weeshuis: 249 - 256
Notulen: 1 - 25
O
Ondersteuning armen: 165 - 205:
Ondersteuningsboekjes en lijsten: 616 - 656
Onderhoud weeshuis: 257 - 269
Onderhoud wateringen, sluizen en wegen: 407 - 419
Opheffing B.A. en vorming nieuwe stichting: 83 - 85
Opname in verpleeginrichtingen: 246 - 247
Overig personeel B.A.: 147 -
Overig personeel weeshuis: 160 - 164
P
Pachtovereenkomsten: 336 - 356
Pondgeld en verkochte goederen: 94 - 100
R
Rechtsgedingen landerijen: 365 - 366
Rechtszaken inzake bedelingen: 243 - 245
Regenten B.A. en weeshuis: 123 - 129
Reglementen: 103 - 122
677 - 678
Rekeningen en begrotingen: 420 - 501
Ruilverkaveling: 367 en 679
S
Schuldbekentenissen en hypotheken: 298 - 300
Stichting gezinsverzorging: 278 -
T
Testamenten en legaten: 306 - 310
674 - 675
U
Uitbestede personen bij particulieren: 214 - 215
432 -
26 - 80
V
Verbouw weeshuis: 249 - 256
Verdiende gelden door weeskinderen: 657 - 663
Verhuringen: 361 - 364
Verkoop Houtgewas, enz: 397 - 406
Verkoop landerijen en gebouwen: 356 en 676
371 - 393
Verplichte bijdragen aan 's lands kas: 101 - 102
Verplichtingen volgens armenwet 1854: 86 - 93
Verschottenboekjes weeshuis: 664 - 673
Verzorging gevangenen: 213 -